Bezetenheid / Sihr & de Sunnah van Hijama:

Ibn Al Qayyim al Jawziyyah Rahimull’Allah wa ta ala zegt in At Tibb an Nabawy blz 8:

‘’De djin betreed het lichaam van de mensen en beweegt zich door het lichaam via het bloed, totdat het de hersen bereikt en de signalen ervan controleert. Hijama is hierbij een oplossing omdat het bloed weggezogen wordt’’

In Zaad al Ma’ad 4/125-126 verteld hij verder:

”De Profeet ﷺ liet Hijama op zijn hoofd verrichten toen hij getroffen was door sihr in Medina. Dit is de beste genezing als het op de juiste wijze wordt uitgevoerd. {voordat Surah Falaq en Nas speciaal voor de sihr werden geopenbaard}

* Dit is een Moersal Hadith, dit betekend dat het rechtstreeks door een van de Ta’bien is overgeleverd, zonder een Sahaba tussen hem en de Profeet ﷺ te noemen.