Abdullah rady Allahu anhu heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ zei: Allah zend geen enkele ziekte neer behalve dat Hij er ook een genezing voor neer zend. [Sahih Sunnah ibn Maja, Hadith 3564]

Anas ibn Maalik rady Allahu anhu heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ zei:  Waarlijk het beste medicijn dat jullie hebben is hijama [Sahih al-Bukhari, Hadith 5371].

Abu Hurairah rady Allahu anhu heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ zei:  De meest excellente behandeling die er is, is hijama [Sahih Sunan abi Dawud, Hadith 3857 & Sahih Sunan ibn Maajah 3476].

Jaabir ibn Abdullah rady Allahu anhu heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ zei: Waarlijk er zit genezing in hijama [Sahih Muslim, Hadith 5706].

Abdullah Ibn Umar rady Allahu anhu heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ zei: hijama is het beste op een lege maag. Hierin bevindt zich een genezing en zegening… [Sahih Sunan ibn Maajah, Hadith 3487].

Abdullah ibn Abbas rady Allahu anhu heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ zei:  Elke Engel die ik in de nachtreis van Isra wa Miraj tegen kwam zei tegen mij ‘’Oh Mohammed vertel jouw ummah om hijama te ondergaan [Sahih Sunan Tirmidhee, Hadith 3479].

Abdullah ibn Abbas rady Allahu anhu heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ zei: Genezing is in drie zaken te vinden, de incisie van de hajam, het drinken van honing en in het brandmerken maar ik verbied mijn ummah om het laatste te ondergaan [Sahih al-Bukhari, Hadith 5681 & Sahih Sunan ibn Maajah, Hadith 3491].

Abu Hurairah rady Allahu anhu heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ zei: Voor degene die hijama ondergaat op de 17de, 19de en 21ste van de islamitische maand zal een genezing zitten voor elke ziekte [Sahih Sunan abi Dawud, Hadith 3861].

Jabir Ibn Abdullah rady Allahu anhu heeft overgeleverd dat hij Al muqanna een keer bezocht toen hij ziek was en zei: Ik ga niet weg totdat er hijama bij hem is verricht want waarlijk ik hoorde de Profeet ﷺ zeggen dat er genezing in Hijama zit [Sahih Bukhari, Boek 71, Hadith 600]

Asim b. ‘Umar b. Qatad rady Allahu anhu heeft overgeleverd: Abdullah en nog iemand kwamen bij ons op bezoek en ze klaagden over een wond. Jabir vroeg wat er aan de hand was. Hij reageerde: Ik heb een wond die erg pijnlijk is. Jabir vroeg om een hajam te roepen. Waarna Abdullah bang werd en zei: Bij Allah een vlieg zou nu al pijn veroorzaken, laat staan hijama, dit zou mij immense pijn doen. Toen Jabir naar hem keek en zag dat hij alleen al pijn voelde bij de gedachte ervan zei hij: Ik hoorde de Profeet ﷺ zeggen dat er genezing zit in hijama, honing en brandmerken maar dit verbied ik mijn ummah. De hajam kwam vervolgens en Abdullah werd gecupped [Sahih Muslim, Hadith 2205]

  Abu Kabshah al-Ansari rady Allahu anhu heeft overgeleverd: De Profeet ﷺ liet hijama op zijn hoofd en tussen zijn schouders verrichten en hij zei: ‘Als iemand bloed laat verwijderen zal het een genezing zijn’ [Sahih, Sunan Abi Dawud, Hadith 3859]


Abdullah ibn ‘Umar Rady Allahu anhu heeft overgeleverd: De Profeet ﷺ liet hijama op zijn hoofd verrichten [Sahih al-Bukhari, Hadith 5699].

Abdullah ibn Abbas Rady Allahu anhu heeft overgeleverd: De Profeet ﷺ liet hijama op zijn hoofd verrichten toen hij last had van extreme hoofdpijn (migraine) terwijl hij in de staat van Ihraam was. [Sahih al-Bukhari, Hadith 5701]

Salma rady Allahu anhu, de bediende van de Profeet ﷺ heeft overgeleverd: ”Als iemand over hoofdpijn klaagde bij de Profeet ﷺ adviseerde hij hen altijd om hijama te ondergaan” [Saheh Sunan Abi Dawud, Hadith 3858].

Abdullah ibn ‘Umar rady Allahu anhu heeft overgeleverd: De Profeet ﷺ liet hijama op zijn hoofd verrichten en noemde het “Umm Mugheeth” (Umm Mugheeth, de moeder der redders omdat het een redding is tegen vele kwalen en ziekten) [Saheehah 753, Saheeh al-Jaami’ 4804]

Jaabir ibn Abdullah rady Allahu anhu heeft overgeleverd: De Profeet ﷺ liet hijama op zijn heup verrichten voor een pijn die hij in dat gebied had [Saheeh, Sunan Abi Dawud, Hadith 3863]

Anas ibn Maalik rady Allahu anhu heeft overgeleverd: De Profeet ﷺ liet de hijama cups 3x aan de zijkant bij de twee aderen en aan de achterkant van zijn nek plaatsen [Sunan Abi Dawud, Hadith 3860 & Ibn Maajah, Hadith 3483].

Jaabir ibn Abdullah rady Allahu anhu heeft overgeleverd: De Profeet ﷺ viel van zijn paard,  lande op de stronk van een palmboom waarna hij zijn voet kneusde. Hij behandelde zijn voet vervolgens met hijama [Sahih Sunan ibn Maajah, Hadith 2807].

Anas ibn Maalik rady Allahu anhu heeft overgeleverd: De Profeet ﷺ liet hijama op de bovenkant van zijn voet verrichten terwijl hij in een staat van ihram was [Sahih Sunan abi Dawud, Hadith 1836].

Abdullah ibn Abbas rady Allahu anhu heeft overgeleverd: Een Joodse vrouw in Medina gaf de Profeet ﷺ vergiftigd vlees. De Profeet ﷺ vroeg haar waarom ze dit had gedaan waarop ze antwoordde: Als jij echt de Boodschapper van Allah zou zijn dan zou Allah jou hebben geïnformeerd en als je de Boodschapper van Allah niet was dan zou ik de mensen gered hebben van jou! En als de Boodschapper van Allah de pijn hiervan voelde liet hij dit met hijama behandelen (het is overgeleverd dat de Profeet ﷺ hier altijd last van overgehouden had) [Ahmed, Hassan Hadith 1 / 305]


Ibn Abbas rady Allahu anhu heeft overgeleverd: De Profeet ﷺ onderging hijama en betaalde de hajam zijn loon. Vervolgens nam hij Su’ut in (een medicatie die via de neus naar binnen wordt gesnoven) [ Sahih al Bukhari, Hadith 5691]

Ibn Abbas rady Allahu anhu heeft overgeleverd: Als de Profeet ﷺ hijama onderging  betaalde hij de hajam zijn loon, als dit afgeraden was zou hij dit niet hebben gedaan.  Vervolgens nam hij Su’ut in (een medicatie die via de neus naar binnen wordt gesnoven) [ Sahih al Bukhari, Hadith 2279]

 Ali rady Allahu anhu heeft overgeleverd: De Profeet ﷺ liet hijama verrichten en vroeg me de hajam te betalen, dus ik betaalde hem zijn loon [ Shamaa’il Muhammadiya, Boek 50, Hadith 361]


Ibn al-Qayyim al Jawzi rahimullah wa ta ala zei: ”Hijama onder de kin is baatvol voor pijn in het gezicht, de tanden en de keel, indien het op de juiste tijd wordt verricht. Het reinigt het hoofd en de kaken.

Hijama aan de bovenkant van de voet is een vervanging voor het doorprikkende van de Saphena, dit is een grote ader in de hiel. Het is een gunstige behandeling voor zweren die voorkomen op de dijen en kuiten, de onderbreking van vrouwlijke menstruatie en huidirritatie op de testikels.

Hijama aan de onderzijde van de borst is gunstig voor de behandeling van zweren, schurft en schurft op de dijen. Het helpt tegen jicht, aambeien, elephantiasis en jeuk op de rug” [Zaad al-Ma’aad, 4 / 58]


Vasten & Hijama

Ibn Abbas rady Allahu anhu heeft overgeleverd: De Profeet ﷺ onderging hijama terwijl hij aan het vasten was [Sahih al Bukhari, Hadith 1939]

Dit is echter afgeraden wanneer iemand zwak is.

Thabit al-Bunani vroeg Anas ibn Malik rady Allahu anhu: Werd hijama tijdens het vasten afgekeurd in de tijd van de Profeet ﷺ? Hierop zei Anas rady Allahu anhu: Nee, behalve in gevallen waarin de mensen erg verzwakt raakten [Sahih al-Bukhari, Hadith 1940]

Er is een hadith overgeleverd waarin de Profeet ﷺ zegt: ‘De hajam en de vastende hebben hun vasten verbroken’ * [Sahih Irwaa al Ghaleel 931]. Deze hadith is volgens Sheikh al- Albaani en Ibn Hazm rahimullah wa ta ala echter opgeheven door de andere ahadith die het wel toestaan. Onderandere: Abu Sa’eed Al Khudhree rady Allahu anhu zei: ‘De Profeet ﷺ stond Hijama toe voor de vastende persoon’ [Sahih Irwaa al-Ghaleel 4 / 74]

Anas ibn Malik Rady Allahu anhu zei: De eerste keer dat het afgeraden was om hijama te doen tijdens het vasten was toen Ja’far Ibn Abi Talib zichzelf had laten behandelen en de Profeet ﷺ zei: ‘Deze twee hebben hun vasten verbroken’ (Ja’far en de hajam). Maar later stond de Profeet ﷺ het wel toe om hijama tijdens het vasten te verrichten. En Anas liet zichzelf ook behandelen met hijama tijdens het vasten. Dit is door Ad-Daraqutni in Boek 5 – Hadith 667 overgeleverd, die de Hadith als sahih beschouwde.


Bezetenheid / Sihr & de Sunnah van Hijama:

Ibn Al Qayyim al Jawziyyah Rahimull’Allah wa ta ala zegt in At Tibb an Nabawy blz 8:

‘’De djin betreed het lichaam van de mensen en beweegt zich door het lichaam via het bloed, totdat het de hersen bereikt en de signalen ervan controleert. Hijama is hierbij een oplossing omdat het bloed weggezogen wordt’’

In Zaad al Ma’ad 4/125-126 verteld hij verder:

”De Profeet ﷺ liet Hijama op zijn hoofd verrichten toen hij getroffen was door sihr in Medina. Dit is de beste genezing als het op de juiste wijze wordt uitgevoerd. {voordat Surah Falaq en Nas speciaal voor de sihr werden geopenbaard}

* Dit is een Moersal Hadith, dit betekend dat het rechtstreeks door een van de Ta’bien is overgeleverd, zonder een Sahaba tussen hem en de Profeet ﷺ te noemen.