Er zijn verschillende authentieke hadith waarin de Profeet ﷺ spreekt over de aanbevolen dagen om hijama te ondergaan, de 17de 19de en de 21ste van de islamitische maand. Deze dagen noemen wij de Sunnah dagen.

Abu Hurairah rady Allahu anhu heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ zei: Voor degene die hijama ondergaat op de 17de, 19de en 21ste van de islamitische maand zal een genezing zitten voor elke ziekte [Sahih Sunan abi Dawud, Hadith 3861]. Hierover zegt Ibn Ul Qayyim dat het gaat om ziektes specifiek gerelateerd aan het bloed, wa Allahu ahlem.

Daarnaast bestaat er soms onduidelijkheid over de dagen van de week waarop hijama verricht zou moeten worden. Er bestaan meningsverschillen over de specifieke dagen waarop hijama wel en niet ondergaan kan worden. De discussie gaat voornamelijk over de authenticiteit van de ahadith met betrekking tot specifieke dagen in de week waarin hijama aanbevolen of afgeraden is. Op verschillende websites is bijvoorbeeld te lezen dat hijama enkel toegestaan is op maandag, dinsdag en donderdag. En dan het verboden of afgeraden is op de andere dagen. Ook zijn sommige therapeuten van mening dat de Sunnah dagen enkel als Sunnah dagen beschouwd worden indien deze op de maandag, dinsdag en donderdag zouden vallen. Hier is echter geen bewijs voor.

De grote geleerde Ibn ul Qayyim Rahimullah spreekt hier ook over in zijn boek ‘’Geneeskunde van de Profeet ﷺ’’ Volgens hem zijn er geen authentieke bewijzen voor specifieke dagen binnen de week en is de beste tijd om hijama te ondergaan: op de Sunnah dagen, gevolgd door de 2de en 3de week van de islamitische maand en dan de 1ste en 4de week van de islamtische maand. Verschillende artsen bevestigen en adviseren dit ook. Indien iemand het echter om medische redenen nodig heeft, is het altijd baatvol In shaa Allah ongeacht de week. Er is daarnaast overgeleverd dat Imam Ahmad ibn Hanbal Rahimullah altijd hijama liet verrichten wanneer hij het nodig had, ongeacht de tijd van de maand.

Dit is ook de mening die wij bij Hijama Baraka volgen. Wij respecten echter de andere meningen maar volgen zelf de mening van de grote geleerde Ibn ul Qayyim Rahimahullah.