Ibn Abbas rady Allahu anhu heeft overgeleverd: De Profeet ﷺ onderging hijama terwijl hij aan het vasten was [Sahih al Bukhari, Hadith 1939]

Dit is echter afgeraden wanneer iemand zwak is.

Thabit al-Bunani vroeg Anas ibn Malik rady Allahu anhu: Werd hijama tijdens het vasten afgekeurd in de tijd van de Profeet ﷺ? Hierop zei Anas rady Allahu anhu: Nee, behalve in gevallen waarin de mensen erg verzwakt raakten [Sahih al-Bukhari, Hadith 1940]

Er is een hadith overgeleverd waarin de Profeet ﷺ zegt: ‘De hajam en de vastende hebben hun vasten verbroken’ * [Sahih Irwaa al Ghaleel 931]. Deze hadith is volgens Sheikh al- Albaani en Ibn Hazm rahimullah wa ta ala echter opgeheven door de andere ahadith die het wel toestaan. Onder andere: Abu Sa’eed Al Khudhree rady Allahu anhu zei: ‘De Profeet ﷺ stond Hijama toe voor de vastende persoon’ [Sahih Irwaa al-Ghaleel 4 / 74]

In een andere overlevering

Anas ibn Malik Rady Allahu anhu zei: De eerste keer dat het afgeraden was om hijama te doen tijdens het vasten was toen Ja’far Ibn Abi Talib zichzelf had laten behandelen en de Profeet ﷺ zei: ‘Deze twee hebben hun vasten verbroken’ (Ja’far en de hajam). Maar later stond de Profeet ﷺ het wel toe om hijama tijdens het vasten te verrichten. En Anas liet zichzelf ook behandelen met hijama tijdens het vasten. Dit is door Ad-Daraqutni in Boek 5 – Hadith 667 overgeleverd, die de Hadith als sahih beschouwde.

Verder staat er in Muwatta Malik 

Yahya leverde van Malik van Hisham ibn Urwa over dat zijn vader hijama onderging tijdens het vasten en zijn vasten niet verbrak. Hisham voegde hieraan toe: ‘Ik zag hem alleen hijama ondergaan terwijl hij aan het vasten was’ 

Imam Malik Rahimullah wa ta’ala zei: Hijama is alleen afgeraden voor de vastende persoon uit angst dat de behandeling zwakte veroorzaakt. Ik denk niet dat een vastende persoon die Hijama ondergaat in de Ramadan zijn vasten verbreekt, iets verschuldigd is of die dag moet inhalen. Want het is alleen afgeraden voor iemand bij wie het vasten in gevaar kan komen door zwakte. Dus ik denk niet dat degene die vast en hijama ondergaat maar vervolgens sterk genoeg is om zijn vasten af te maken iets schuldig is of moet inhalen. [Muwatta Malik, Hadith 666]

 

Note van de therapeut:  Het verrichten van hijama op dagen waar men vrijwillig vast is anders dan in de maand Ramadan. Het vrijwillig vasten kan – indien nodig – worden verbroken zonder dat men iets verschuldigd is, het is immers vrijwillig. Het vasten in de maand Ramadan is echter verplicht, daarom is het sterk afgeraden indien iemand zwak is, omdat dit tot het onnodig verbreken van het vasten kan leiden.  Aangezien het vaak niet noodzakelijk is om precies op het tijdstip van het vasten ook hijama te ondergaan.